Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.06.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. GRELKA  KAZIMIERZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 19.06.2020 r. o godz.13:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowyniu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu parafialnym w Łowyniu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.