Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.05.2020 r.odszedł od nas:

Ś. P. JAROSIEWICZ  ROMAN

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 22.05.2020 r. o godz.10:00 na cmentarzu komunalnym w Trzebiszewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.