Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.05.2020 r.odeszła  od nas:

STOLARSKA  ANNA

Uroczystość ceremonii pogrzebowej rozpocznie się dnia 22.05.2020 r. o godz.10:00 przy grobie w Drezdenku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.