Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.05.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. OLENDER  IRMGARD

Dnia 21.05.2020 r. o godz.11:00odbędzie się msza święta z uczestnictwem najbliższej rodziny w kaplicy na Cmentarzu w Kosieczynie.Po mszy świętej odbędzie się uroczystość ceremonii pogrzebowej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.