Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.03.2020  r. odeszła  od nas:

Ś. P.PÓŁROLNICZAK  WALERIA  REGINA

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 26.03.2020 r. na cmentarzu parafialnym o godz.11:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.