Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.03.2020 r.odszedł od nas:

Ś. P. OLENDER  JAN

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24.03.2020 r. na cmentarzu parafialnym w Kosieczynie o godz.13:00
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.