Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.03.2020 r.odeszła od nas:

Ś. P.MILCZANOWSKA  KSENIA

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 21.03.2020 r. o godz.10:00 na cmentarzu parafialnym w Sokoli Dąbrowej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.