Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. JERZY OSSES

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 24.02.2020r. o godzinie 13:50 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Poznań Junikowo, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.