Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. RYSZARD WITKOWSKI

Msza żałobna odbędzie się dnia 19.02.2020r. o godzinie 12:00 w kościele św. Józefa w Silnej.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Silnej po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.