Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Jadwiga Gaweł

Różaniec w intencji zmarłej dnia 04.12.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 04.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.11.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Monika Konieczna

Różaniec w intencji zmarłej dnia 05.12.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św.Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmenatrzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.11.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Zofia Zielińska

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele w Panowicach.
Ceremonia pogrzebowa na cmetarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:30.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Jadwiga Werner

Msza żałobna odbędzie się dnia 05.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Wojciecha w Trzcielu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym Miedzichowskim po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.11.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Zbigniew Plutowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.12.2015r. o godzinie 11:00 w Kościele NMP w Kamionnej.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafilanym po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.