Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.07.2020 odszedł od nas:

Ś. P. BOLESŁAW LUBIK

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.08.2020 o godzinie 13:00 w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa po mszy świętej odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu o godz. 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020 odszedł od nas:

 

STEFAN HAPEK

Uroczystość ceremonii pogrzebowej odbędzie się dnia 01.08.2020 w kaplicy na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz. 10:00
.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020 odszedł od nas:

Ś. P. JÓZEF KRYŚKIEWICZ

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.08.2020 o godzinie 12:00 w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020 odeszła od nas:

Ś. P. AURELIA BARANOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.08.2020 o godzinie 13:00 w kościele św. Wojciecha w Trzcielu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Trzcielu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.07.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. KAZIMIERZ CHOŁDRYCH

Msza żałobna odbędzie się dnia 01.08.2020r.o godzinie 13:00 w kościele pw. św. Jadwigi w Wilczynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Wilczynie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.